Documentos

ORDE do 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro « Galicia « Autonómica « Normativa « Descargas

AttributeValue
VersiónConsellería de Traballo e Benestar_ Xunta de Galicia
Fecha publicaciónJanuary 16, 2012
Descargado581 veces
CategoríasGalicia, Autonómica, Normativa
Etiquetasnormativa, dependencia

Descripción

Desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema para a Autonomía e a Atención á Dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos
competentes.